18
Sat, Jan
7 New Articles

Top Stories

TRAINING REPORT ON COMPLIANCE OF LABOUR LAWS IN THE INDUSTRIES UNDER EPZA. Download full report Pdf

This revised edition of the Constitution of the United Republic of Tanzania incorporates and consolidates all amendments made therein by the Constituent Assembly in 1977 up to the 14 Amendment of 2005 and it is printed and published under section 4 of the Laws Revision Act Chapter 4. Download [English]

An Act to make provisions in pursuance of Article 131 of the Constitution in relation to the, functions, powers, privileges and other matters of the Commission for Human Rights and Good Governance and related matters. Download[English]

Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inafurahi kuwasilisha Mpango Kazi wa Kitaifa wa Haki za Binadamu (MKKHB) wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangu kuundwa kwa Muungano, Serikali ya Tanzania imejizatiti kuhifadhi na kukuza haki za binadamu kama zinavyofafanuliwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ya mwaka 1977 (kama ilivyorekebishwa mara kwa mara), Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 (kama ilivyorekebishwa hadi mwaka 2010), Tamko la Ulimwengu la Haki za Binadamu la mwaka 1948, pamoja na mikataba mingine ya Kikanda na Kimataifa. Kwa kuzingatia hali hii Serikali imeunda taasisi na vyombo mbalimbali kwa ajili kulinda na kukuza haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora (THBUB) lakini hakukuwa na mpango kazi maalum unaotekelezwa na vyombo vyote unaohusu haki za binadamu. Mpango huu uitwao MKKHB sasa unaweka msingi na mpangilio wa mambo ya kutekeleza. Mpango unadhihirisha azma ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kutekeleza wajibu wake kimataifa na shauku ya Serikali katika kuboresha, kuhifadhi na kutekeleza haki za binadamu nchini. 

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement