ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

WETE-PEMBA

Tumeya Haki za Binadamu na UtawalaBora

S.L.P231, WETE-PEMBA

Simu:(024)2454196

Barua pepe:pemba@chragg.go.tz