ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

Dira na Dhamira

DIRA

Kuwa na Jamii yenye utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu.

 

DHAMIRA

Kuongoza ukuzaji, ulinzi na hifadhi ya haki za binadamu, misingi ya Utawala bora na utu wa mtu kwa ushirikiano na wadau.