ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

SINGIDA

S/N SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

ILONGERO S.S

SINGIDA (V)

2

SINGITU S.S

SINGIDA (V)

3

KIJOTA S.S

SINGIDA (V)

4

MGONGO S.S

IRAMBA

5

LULUMBA S.S

IRAMBA

6

MWANGEZA S.S

MKALAMA

7

S.S KINYANGIRI

MKALAMA

8

SIUYU S.S

IKUNGI

9

UNYAHATI S.S

IKUNGI

10

MASINDA S.S

IKUNGI

11

S.S MITUNDURUNI

SINGIDA (M)

12

MTAMAA S.S

SINGIDA (M)

13

MWENGE S.S

SINGIDA (M)

14

ITIGI S.S

MANYONI

15

KIMADOYE S.S

MANYONI

16

S.S KILIMATINDE

MANYONI

17

KINAMPANDA T.C

IRAMBA