ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

RUVUMA

S/N SCHOOL/UNIVERSITY HALMASHAURI/WILAYA

1

Subira SS

Songea (U)

2

London SS

Songea (U)

3

Madaba SS

Mdaba DC

5

Kigonsera High S

Mbinga DC

6

Namarengo SS

Songea

7

Makita SS

Mbinga

8

Lundo SS

Nyasa

9

Maposeni SS

Songea DC

10

Mpitimbi SS

Songea DC

11

Masonya SS

Tunduru DC

12

Songea TC

Songea