ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

MWANZA

S/N SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

BUTIMBA TC

NYAMAGANA

2

Bujugwa Sec

Ilemela

3

Buswelu Sec

Ilemela

4

Mabula Sec Angelina

Ilemela

5

Buhongwa Sec

Mwanza

6

Mkolani Sec

Mwanza

7

cha Mtakatifu Agustino Chuo Kikuu

Mwanza