ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

MTWARA

 

S/N SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

Mnyambe SS

Newala DC

2

Chaume SS

Tandahimba

3

Likokona SS

Nanyumbu

4

Mayanga SS

Mtwara(R)

5

Mtandi SS

Masasi

6

Lupaso SS

Masasi

7

Chuno SS

Mtwara (U)

8

Sino SS

Mtwara (U)

9

Nangwanda SS

Newala

10

Njengwa SS

Nanyamba

11

Kitangali TC

Newala

12

Mtwara (k) TC

Mtwara (U)

13

Mtwara Tech. TC

Mtwara (U)