ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

MOROGORO

S/N SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

Kanga Hill SS

MVOMERO

2

Vigoi SS

Mahenge

3

Dakawa TC

Kilosa

4

Morogoro TC

Morogoro-mjini

5

Signal SS

kilombero

6

Mikumi SS

Kilosa

7

Chakwale SS

Gairo

8

Kolero SS

Morogoro (V)

9

Kilakala SS

Morogoro-mjini

10

Tushikamane SS

Morogoro-mjini

11

Nanenane SS

Morogoro-mjini

12

Chuo Kikuu cha Mzumbe

Morogoro Mjini

13

Chuo Kikuu cha Kislam

Morogoro Mjini