ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

LINDI

Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora

S.L.P 1050, LINDI

Simu: (023) 2202734/2202744

Barua pepe: lindi@chragg.go.