ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

DODOMA

1

BUSTANI T.C

KONDOA

2

MPWAPWA T.C

MPWAPWA

3

KISASA S.S

(DODOMA(M

4

MAKOLE S.S

(DODOMA(M

5

KIGWE S.S

BAHI

6

CHIPANGA S.S

BAHI

7

IGANDU S.S

CHAMWINO

8

MAILA S.S

CHAMWINO

9

MRIJO S.S

CHEMBA

10

FARKWA S.S

CHEMBA

11

BIHAWANA S.S

(DODOMA (M

12

S.S MAKUTUPORA

(DODOMA (M

13

HOMBOLO S.S

(DODOMA (M

14

ULLA S.S

KONDOA

15

S.S KONDOA GIRLS

KONDOA

16

KONGWA S.S

KONDOA

17

MANHWETA S.S

KONGWA

18

MUMI S.S

KONGWA

19

Dodoma University of

DODOMA

20

Institute Mipango

DODOMA

21

Msalato SS

DODOMA

22

Bunge Sekondari Wasichana

CHAMWINO

23

Mpunguzi Sekondari

DODOMA

24

Mtumba Sekondari

DODOMA

25

Nzuguni Sekondari

DODOMA

26

Viwandani Sekondari

DODOMA

27

Nala Sekondari

DODOMA DC

28

Ihumwa Sekondari

DODOMA

29

Umonga Sekondari

DODOMA

30

Chuo cha Serikali za Mitaa Hombolo

DODOMA

31

Chinangali Sekondari

DODOMA

32

DECCA College of Health and Allied

Sciences

DODOMA

33

Chuo cha Elimu ya Biashara CBE

DODOMA

34

City College of Health and Allied Sciences

DODOMA

35

Dodoma College of Health and Allied

Sciences

DODOMA

36

Mineral Resources Institute - MRI

DODOMA

 

37

Dodoma Institute of Development and Entrepreneurship - DIDES

 

DODOMA

38

Nzuguni Jogging Club

DODOMA

 

39

Tanzania Research and Career Development Institute - TARCDI

 

DODOMA

40

Mazengo SM

DODOMA

41

Hazina Sekondari

DODOMA

42

Miyuji Sekondari

DODOMA

43

Chuo Kikuu cha Dodoma

DODOMA

44

St. Johns' University

DODOMA

 

45

Chuo cha Serikali za Mitaa Dodoma

Mjini

 

DODOMA