ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

DAR-ES-SALAAM

S/N SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

Chang'ombe SS

Temeke

2

Mbagala SS

Temeke

3

Jangwani SS

Ilala

4

Turiani SS

Kinondoni

5

Vituka SS

DSM

6

Pugu ss

Ilala

7

Abdujumbe SS

TEMEKE

8

Kibugumo SS

TEMEKE

9

Kigamboni SS

TEMEKE

10

Mizimbini SS

TEMEKE

11

Somangila SS

TEMEKE

12

KIMBIJI S.S

TEMEKE

13

DSM SS

ILALA

14

Mkapa SS Benjamin

ILALA

15

Muhaltan PS

Ilala

16

Tandale PS

Kinondoni

17

SS Kisutu Girls

Ilala

18

Kibangu PS

Ubungo

19

Mabibo PS

Ubungo

20

Kisiwani PS

Ubungo

21

Mabibo SS

Ubungo

22

Mugabe SS

Ubungo

23

Makoka SS

Ubungo

24

Toangoma SS

TEMEKE

25

Kibada SS

TEMEKE

26

SS Kisarawe II

TEMEKE

27

Bunge PS

ILALA

28

Chuo Kikuu cha Dar es salaam -

UBUNGO

29

Chuo cha Bandari Dar es salaam -DMI

ILALA