ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

Bw. Patience Ntwina

Patience Ntwina photo
Bw. Patience Ntwina
Katibu Mtendaji

Barua pepe: patience.ntwina@chragg.go.tz

Simu: 0734047775

Wasifu

Katibu Mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora