ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

MHE. NYANDA JOSIAH SHULI

NYANDA JOSIAH SHULI photo
MHE. NYANDA JOSIAH SHULI
Kamishna

Barua pepe: nyanda.shuli@chragg.go.tz

Simu: 0734047775

Wasifu
Hakuna Taarifa kwa sasa